Dowiedz się więcej

Nasze usługi

Sukcesja pytania i odpowiedzi

Ryzyka prowadzenia Jednoosobowej działalności gospodarczej

Przy planowaniu sukcesji u osób prywatnych priorytetem jest zapewnienie swoim najbliższym bezpieczeństwa prawnego i finansowego. Custodia pomaga w przygotowaniu osobom prywatnym instrumentów prewencyjnych i ich realizacji. Celem Custodia jest przygotowanie osobom prywatnym planów sukcesji uwzględniających:

 • sporządzenie projektów testamentów uwzględniających różne scenariusze;
 • zabezpieczenie najbliższych od zachowków i podatków od spadków;
 • zabezpieczeniu majątków prywatnych od zobowiązań (kredyty, poręczenia, zobowiązania firmy).

Przy planowanie sukcesji w firmie pierwszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości prawnej i finansowej firmie na wypadek śmierci jej wspólnika/ właściciela. Custodia zwraca uwagę przede wszystkim na zastosowanie elementów prewencyjnych, jakie dają możliwości prawne i finansowe obecne na rynku Unii Europejskiej. Celem Custodia jest pomoc przedsiębiorcom w skonstruowaniu i realizacji planów sukcesji, które mogą składać się z wielu czynników. Custodia pomaga:

 • w dostosowaniu treści umów i statutów spółek, form prowadzenia działalności uwzględniając przy tym cele biznesowe, ekonomiczne i decyzyjne w firmie;
 • w sporządzeniu projektów testamentów;
 • w zastosowaniu powiernictwa i fundacji rodzinnych w strukturach firmy;
 • w przygotowaniu zabezpieczeń finansowych od utraty wspólnika i ewentualnej spłaty jego spadkobierców lub zobowiązań;
 • w przygotowaniu zabezpieczeń majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zazwyczaj nie wiemy co przyniesie nam przyszłość, jednakże już teraz możemy się od jej złych skutków zabezpieczyć się, ubezpieczając się od odpowiedzialności cywilnej swojej i swoich bliskich, ubezpieczając swoje nieruchomości i inny dorobek. Custodia pomoże Ci je zabezpieczyć, swoje zmartwienia pozostaw nam. 

Dla każdego przedsiębiorcy ważne jest zachowanie ciągłości swojej firmy, jednakże każdy przedsiębiorca spotyka wiele zagrożeń: odpowiedzialność cywilna wobec swoich klientów i kontrahentów, utrata płynności finansowej w związku ze spóźnieniem się osób trzecich w zapłacie za usługę lub produkt, utrata lub uszkodzenie sprzętu. Custodia zabezpieczy ciągłość twojej firmy, dzięki czemu będziesz miał więcej czasu by poświęcić jej na rozwój. Custodia pomaga:

 • w przygotowaniu odpowiednich zabezpieczeń swoich należności, bez konieczności pozostawiania rezerwy na ten cel;
 • w zabezpieczeniu kontraktów i przy przygotowaniu gwarancji należycie wykonania kontraktów;
 • w przygotowaniu zabezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i majątku firmy;
 • w przygotowaniu gwarancji przetargowych.

W Custodia klient ma możliwość zabezpieczenia swojej rodziny od różnych sytuacji losowych, które mogą wpłynąć na sytuację finansową, poprzez ubezpieczenie siebie, partnera na wypadek śmierci, jak i całej rodziny od poważnych zachorowań, pobytu i operacji w szpitalach w Polsce i za granicą. 

 Zawierając różne zobowiązania (np. kredyty, poręczenia) nie zastanawiamy się nad kwestiami „co jeśli…”, jednak będąc świadomym i odpowiedzialnym można swoje zobowiązania zabezpieczyć i nie pozostawiać swoich najbliższych z problemami. Custodia doradzi i pomoże Ci zabezpieczyć twoje zobowiązania i twoich najbliższych przed następstwami finansowymi i prawnymi. 

 Dla naszych klientów posiadających polisy życiowe, inwestycyjne wychodzimy naprzeciw z możliwością poddania takiego produktu pełnej analizie pod względem prawnym i ekonomicznym, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby klienta. Dzięki unikalnej na rynku usłudze klient ma możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy na temat swojego produktu, jego możliwości, kosztów, jak i samej rentowności w stosunku do jego własnych potrzeb. 

Abonament na usługi prawne jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy poszukują stałej obsługi prawnej dla swojego przedsiębiorstwa. Dzięki abonamentowi można wybrać odpowiedni pakiet do potrzeb firmy ze stałym miesięcznym zobowiązaniem.

Pakiet Mini
99,00 PLN nettomiesięcznie
 • 1 roboczogodzina stałej obsługi prawnej w miesiącu
 • 30% zniżki za pozostałe usługi prawne
 • Stawka po wyczerpaniu limitu roboczogodzin 175,00 PLN netto za godzinę

custodia_bigLogo

Custodia jest przedsiębiorstwem świadczącym kompleksowe usługi w zabezpieczaniu indywidualnych osób i przedsiębiorców używając przy tym zarówno instrumentów prawnych, jak i instrumentów finansowych. Program Plan 360° ma na celu zabezpieczyć majątki, kontrakty, egzystencję firm i osób indywidualnych w pełnym zakresie.

Custodia jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Patryka Kaczmarka.

Z wykształcenia prawnik. Członek zarządu Stowarzyszenia Doradców Prawnych. Praktykę rozpoczął w 2005 r. od doradztwa prawnego w placówkach dyplomatycznych RP za granicą, następnie w Kancelarii Prawnej Noerr Stiefenhofer Lutz oraz w spółkach Grupy OpusTrust, gdzie do 2012 r. kierował działem prawnym w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, tworzenia trustów i fundacji rodzinnych, projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych struktur korporacyjnych dla celów bezpieczeństwa transakcyjnego, optymalizacji podatkowej, a także reorganizacji spółek. W 2013 r. otworzył działalność gospodarczą i we własnym imieniu świadczył usługi planowania sukcesji dla małych i średnich przedsiębiorstw przy współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu świadczenia kompleksowej usługi. Od 2015 r. po reorganizacji działalności gospodarczej, świadczy usługi w ramach spółki Custodia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Custodia współpracuje z:

 1. Planer Sp. z o.o. TU Allianz Życie Polska S.A., ING TU na Życie S.A. w celu świadczeniu usług zabezpieczania finansowego sukcesji u osób prywatnych i w przedsiębiorstwach;
 2. TU Euler Hermes S.A. w celu udzielania gwarancji kontraktowych i zabezpieczania należności;
 3. Actoribus Sp. z o.o. w celu świadczenia usług zewnętrznych menadżerów (interim management).

Kontakt

Address: Biuro w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 18 lok. 4/10, 00-478 Warszawa

Address: Biuro w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8 lok. U2, 15-483 Białystok

Phone: (48) 601 61 81 25